خبرها | هنرهای تجسمی
 
مرور فعالیت‌های احمد نادعلیان در «رنگ جزیره»
 

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶


نمایشگاه «رنگ جزیره» با مرور یک دهه فعالیت موزه احمد نادعلیان - هنرمند محیطی - در جزایر هرمز و قشم گشایش مییابد.


در این نمایشگاه چهار نفر از زنان و دختران جزایر هرمز و قشم برای معرفی فرهنگ، هنر، لباس، نقش حنا، خوراک و صنایع دستی نوپدید این جزایر حضور خواهند داشت.


بیش از یک دهه است که این هنرمند در فصلهای پاییز و زمستان در جزیره هرمز زندگی میکند. او در سال ۱۳۸۵ برای برگزاری یک کارگاه توسط انجمن هنرهای تجسمی هرمزگان به بندرعباس دعوت شد و به اتفاق هنرمندان بومی به جزیره رفت. این سفر آغازی بود که حداقل نیمی از سال آنجا ماندگار شود. در دو سال نخست، او بیشتر در طبیعت جزیره هرمز کار میکرد.

 
 


نمایشگاه «رنگ جزیره» ۲۱ اردیبهشتماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در «نگار+خانه محمودیه» واقع در پارکوی، محمودیه، کوچه فروردین، پلاک ۷ افتتاح میشود و تا ۲۸ اردیبهشتماه (روز جهانی موزه و میراث فرهنگی) هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقهمندان خواهد بود.


جامعه جهانی موزه هر سال روز ۱۸ ماه مه یا روزی نزدیک به آن را بهعنوان روز جهانی موزه جشن میگیرد. امسال این روز با ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ مصادف شده و موضوع «موزهها، تاریخ بحثبرانگیز: روایت ناگفتنیها در موزهها» بهعنوان شعار آن برگزیده شده است.


هدف روز جهانی موزه، افزایش آگاهی درباره این حقیقت است که «موزهها ابزار مهمی جهت تبادلات فرهنگی، غنیسازی فرهنگها و توسعه درک متقابل، همکاری و صلح میان مردماند». رویدادها و فعالیتهایی که برای تجلیل این روز در ۱۸ ماه می یا حوالی آن سازماندهی میشوند، میتوانند بهمدت یک روز، تعطیلات آخر هفته، یا یکهفته به طول انجامد.


منبع: ایسنا

 

 

تبلیغات