خبرها | ميراث فرهنگی
 
جشن کهن تندرستون در کرمان برگزار می‌شود
 
 
 

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶


جشن کهن تندرستون یا جشن شادی و سلامت که از روزگار کهن بازمانده همه ساله ۴۰ روز پس از نوروز در شهر کرمان برگزار میشود.


در کرمان، همه ساله جشن باشکوه سده را چهل روز پیش از نوروز برگزار کردهاند، و چهل روز پس از نوروز نیز، جشن کهن دیگری را کرمانیان دارند که تنها در این شهر برگزار میشود و این جشن ویژه، به صورت انحصاری در این شهر میباشد


این جشن که از دوران کهن تا به امروز برجای مانده، به نام تندرستون (جشن شادی و سلامت)، نامیده میشود، در این جشن که از روزگاری دیرین به ارث رسیده است، همه ساله خانواده های کرمانی، و به ویژه با محوریت مادربزرگان و بزرگان طایفه، در دامنه شیوشگان، در پشت پارک پردیسان، و در همجواری قلعه دختر، و در پایه کوه، که تپههایی سنگی است و به نام تندرستان، فرنام است، مراسمی با شکوه به وسیله مردم برگزار میگردد


در این مراسم با سفره انداختن، آش پختن، نذری دادن، نواختن انواع سازهای موسیقی وچادر بریدن و فال گرفتن وزاغ سوزاندن و شمع روشن کردن . . . به دست افشانی و شادی کردن می‌‌پردازند. اساس برپایی این جشن، برای گشایش بخت دختران و بیمه کردن سلامتی، با نیایش های ویژه، همراه بوده است


نتیجه این جشن بدین گونه بوده است که برای یک سال، هر نوع بیماری از دور خانوادهها رخت بر میبسته و بسیاری از دوشیزگان 

به خانه بخت میرفتند.


منبع: ایسنا

 

 

تبلیغات