خبرها | ميراث فرهنگی
 
شیخ سهروردی و دانشگاه جندی شاپور در میراث جهانی ثبت می‌شوند
 
 
 

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از ارسال دو پرونده جدید از جمهوری اسلامی ایران به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو UNESCO برای ثبت در میراث جهانی خبر داد.


سعدالله نصیری قِیداری روز پنج شنبه اعلام کرد در یکی از پروندههای ارسال شده به یونسکو، جای گرفتن نام شیخ شهابالدین سهروردی صاحب فلسفه اشراق در فهرست مشاهیر جهان پیشنهاد شده است


پرونده دیگر نیز برای ثبت دانشگاه جندی شاپور با قدمت یک هزار و ۷۵۰ ساله در فهرست میراث فرهنگی دنیا است.


جندی شاپور یا گندی شاپور شهری باستانی از دوران ساسانیان در استان خوزستان در جنوب غرب ایران بوده که بیمارستان و دانشگاه آن در جهان باستان شهرت بسیار داشتهو بقایای آن همچنان باقی است. این دانشگاه بسی کهنتر از دانشگاه بولونیا ایتالیا و حتی دانشگاه کمبریج انگلستان است.


دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تاکید کرد با توجه به این که این پروندهها معیارهای مورد نظر در کنفرانس عمومی سال ۲۹۱۷ میلادی یونسکو را کسب کرده اند، در فهرست جهانی ثبت خواهند شد.


تا کنون نام ۳۳ نفر از مشاهیر ایرانی و حدود ۲۰ میراث فرهنگی شامل بناهای تاریخی و انواع آثار فرهنگی از ایران در یونسکو ثبت جهانی شده است.


۱۰ میراث معنوی از جمله آیین تعزیه و ۹ میراث مکتوب نیز همراه با یک میراث طبیعی ایران در برنامه حافظه جهانی ثبت شده است


منبع: پارس امروز

 

 

تبلیغات