خبرها | اعلانات
 
ایران میزبان نشست «ایکوفوم» در سال ۱۳۹۷
 
 
 

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶


بر اساس تفاهمنامهای که میان کمیته ملی موزههای ایران و کمیته بینالمللی ایکوفوم «موزه شناسی» امضا شد، همایش بینالمللی ایکوفوم سال ۱۳۹۷در تهران برگزار میشود.


بر اساس این تفاهمنامه که به امضای «سید احمد محیط طباطبایی»، رئیس ایکوم ایران و «سانیا صدیقیان»، نماینده ایکوفوم رسید، دو طرف بهصورت مشترک مقالات همایش را منتشر خواهند کرد.


همچنین دو طرف نسبت به انتشارات مشترک خود از حق طبع و نشر مساوی برخوردار خواهند بود و بر اساس توافق آنها نشستهای مشترکی برای یافتن سازوکار برگزاری همایش درزمان تعیین شده، تشکیل میشود.


این تفاهمنامه که از تاریخ امضا لازمالاجرا است، تا دی ماه سال ۱۳۹۷ اعتبار خواهد داشت.

«سید احمد محیط طباطبایی»، رییس کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) در این زمینه گفت:


ایکوفوم بخش موزهشناسی ایکوم و قسمت فکری و تئوریک این کمیته جهانی است. این بخش بیشترین عضو فعال را در بین سایر بخشهای ایکوم داشته و در بین آنها از نظر کمّی و کیفی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.


طباطبایی برگزاری این کنفرانس را بهانهای برای جلب توجه به موضوع موزهداری و وضعیت موزهها دانست که باعث برانگیختهشدن ذوق و شوق فعالیت در جامعه موزهداران میشود.


این همایش پنج روزه با برگزاری ۷ کارگاه موزهای همراه است و موزههای ایران مانند دولتی، خصوصی، عمومی، شیء محور و کاخ موزههادر این کارگاه شرکت میکنند.


براساس این توافق، لیست قرمز اشیای تاریخی فرهنگی ایران تا زمان برگزاری همایش تهیه و در اجلاس ایکوفوم مورد تأیید و موافقت قرار میگیرد . به عنوان نمونه اگر شیء از جیرفت در موزهای با نام عربستان به نمایش درآمده است، ایکوم آن موزه را مکلف میکند که هویت اصلیِ شیء را ذکر کند، یعنی با قرار گرفتن اشیاء در لیست قرمز هویت آنها، علاوه بر استرداد شی پیگیری میشود.


۱۵ کشور دنیا از لیست قرمز برخوردارند و برخی از کشورها مانند انگلیس نیاز به لیست قرمز ندارند؛ و تنها کشورهایی مانند ایران، مصر، چین، یونان و کشورهای آمریکای لاتین که دارای تمدن قدیمی و به گونهای  صادرکننده اشیاء تاریخی هستند به لیست قرمز نیاز دارند


منبع: ایسنا

 

 

تبلیغات