خبرها | ميراث فرهنگی
 
برگزاری نمایشگاهی از آثار کمتر دیده شده موزه ملی ایران
 
 
 

تاریخ: ۱ خردادماه ۱۳۹۶


نمایشگاهی از آثار کمتر دیده شده موزه ملی ایران به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها برپا شده است.


این موزه به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزهها با برگزاری سه نمایشگاه و همچنین ویژه برنامههای موزهای پذیرای بازدیدکنندگان است. 


جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران در خصوص برنامههای هفته میراث فرهنگی در موزه ملی ایران گفت: هفته میراث فرهنگی، نوروز موزهها محسوب میشود به همین دلیل موزه ملی همه ساله با ویژه برنامههای متنوع در خدمت دوستداران موزه ملی بوده است.


در هفته میراث فرهنگی امسال، موزه ملی سه نمایشگاه خواهد داشت که یکی از آنها نمایشگاهی است با عنوان " نمایشگاه آثار کمتر دیده شده موزه ملی ایران" که در تالار نمایشگاهی موزه دوران اسلامی به نمایش در میآید. 


آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه شامل ۲۵۲ اثر در بازه زمانی پارینهسنگی تا دوران قاجار شامل ۱۸۰ اثر پیشاز تاریخی، ۱۶ اثر تاریخی، ۳۴ اثر اسلامی و ۲۲ شیء مهر و سکه است. 

از ویژگیهای این نمایشگاه آن که۸۰ درصد آثار این نمایشگاه هیچگاه به نمایش درنیامده و ۲۰ درصد مابقی هم کمتر دیده شده است.


با توجه به آنکه امسال هشتادمین سالگرد تأسیس موزه ایران باستان است در این نمایشگاه ۸۰ اثر فاخری را هم که دیده نشده به نمایش گذشتهایم.


نمایشگاه آثار کمتر دیده شده موزه ملی ایران در روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت گشایش یافته و به مدت یک ماه برپا است و در تالار نمایشگاهی موزه دوران اسلامی قرار دارد که همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۹پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.


دو نمایشگاه و ویژه برنامههای دیگری در این مدت در موزه برقرار است که بهزودی اطلاع رسانی خواهد شد.


منبع:‌آیفیلم

 

 

تبلیغات