خبرها | ميراث فرهنگی
 
نمایشگاه قالیچه‌ها، عکس‌های دوره ناصری و مرقعات نفیس کاخ گلستان گشایش یافت
 
 
 

تاریخ: ۳ اردیببهشت ۱۳۹۶


سه نمایشگاه قالیچهها، عکسهای زمان قاجار (اولین عکس سلفی ناصرالدینشاه) و مرقعات نفیس کاخ گلستان با حضور معاون سازمان میراثفرهنگی گشایش یافت.


این سه نمایشگاه بهمناسبت هفته میراثفرهنگی در مجموعه فرهنگیتاریخی گلستان گشایش یافته و بازدید برای عموم مردم و علاقهمندان آزاد است.


در نمایشگاه قالیچههای کاخ گلستان، ۱۷ تخته از قالیچههای نفیس این کاخموزه برای نخستین بار بهنمایش گذاشته شده است. این قالیچهها مربوط به دوره قاجار و پهلوی با طرحهای محرابی، تصویری، لچک و ترنج هستند. جنس این قالیچهها از ابریشم و پشم است و متعلق به شهرهای اراک، تبریز و سنندجاند که البته بافندههای آنها مشخص نیستند.


همچنین همزمان با گشایش این نمایشگاه، کتاب تصویری با عنوان «نمایشگاه قالیچههای کاخ گلستان» به دو زبان فارسی و انگلیسی رونمایی شد که به معرفی این قالیچهها پرداخته است.


در نمایشگاه مرقعات نفیس کاخ گلستان؛ مرقعاتی با خط نستعلیق، ثلث و جز آن که در فهرست آثار ملی کشور بهثبت رسیده است؛ به نمایش گذاشته شده است. این مرقعات مربوط به استادان بنام و برجسته دوره صفوی و قاجار مانند میرعماد حسنی، اردشیر عبدالمجید طالقانی، میرعلی هروی، میرزا اسدالله شیرازی است و تصاویر نقاشی آن نگاره محمدباقر و صادق است که ۱۵ تصویر منتخب از این مرقعات بهشکل تابلو بهنمایش گذاشته خواهد شد.


نمایشگاه عکسهای دوره ناصری

در این نمایشگاه نخستین عکس سلفی ناصرالدینشاه در عکسخانه کاخ گلستان و همچنین تصاویر ۳۰ قطعه عکس، که ناصرالدینشاه خود در سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قمری در ۱۳۱ سال پیش آنها را گرفته است، بهنمایش درآمده است.


 

 

کاخ گلستان، بهعنوان یک اثر ثبتجهانی در دل تهران، از اهمیت بسیاری برخوردار است و برگزاری اینگونه نمایشگاهها در این کاخ باید تداوم یابد.


منبع: ایلنا

 

 

تبلیغات